Folk och rövare i Kamomillastad

Fest i Kamomillastad

      

Rövarna i Kamomillastad: Kasper (Johannes Nordberg),                  Överkonstapel Bastian (Riggert Mansner) och
Jesper (Anton Asplund), Jonatan (Niklas Rutenberg) och                 fru Bastian (Barby Fellman)
lejonet (Marcus Branders)

Stadsorkestern (fr. v. Otto Petterson, Roxy Mikkonen, Matilda Ulander, Linda Helaskoski, Josefine Klemets)

     

Barberaren (Heini Rautoma), korvmakarn (Fredrika                        Den talande kamelen (Hanna Rautoma) och papegojan
Fellman), handlar Berg (Teresa Vilen), spårvagnsförare                (Sanni Jussila)
Sunesång (Rebecca Nordman) 

       

Fröken Sofie (Eeva Saastamoinen) och rövarna med                     Kamilla (Carolina Lillhannus), fröken Sofie (Eeva
lejonet (fr. v. Johannes Nordberg, Marcus Branders,                      Saastamoinen), gamle Tobias (Carl-Johan Fougstedt),
Anton Asplund, Niklas Rutenberg)                                                    Tommy (Tom Fougstedt) och åsnan Pontius
                                                                                                                 (Linda Telenius)

Silius (Marie-Therese Olenius) och hennes åsna (Ellinor Branders) samt hjälpsamma stadsbor i färd med att flytta åsnan.

Fotograf: Micki Häggblom